+420 485 177 160

Aktuality

V úterý 6.6. pojedeme s dětmi na celodenní výlet. Půjdeme do Dolánek, kde máme v Dlaskově statku objednaný výchovný program  “Se zvířátky na statku”.

Dejte dětem vhodné oblečení a hlavně obuv, protože půjdeme z Turnovského nádraží tam i zpět pěšky.

Do batůžku jim dejte jídlo a pití na celý den, s sebou látkový kapesník.

Sraz dětí bude nejpozději v 7:10 hodin u vlakového nádraží v Příšovicích.

Návrat v 15:30 hodin opět u vlakového nádraží, kde si můžete děti vyzvednout (kdo si děti nevyzvedne, může si je vyzvednout v MŠ).

Ve středu 7.6. pojedeme na celodenní školní výlet do ZOO Chleby, kde se zúčastníme i zajímavého výukového programu.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batůžku jídlo a pití na celý den, látkový kapesník.

Návrat mezi 15-15:30 hodin.

Ve čtvrtek 8.6. přijede do Mateřské školy divadlo „Koloběžka”. Zahraje dětem pohádku s názvem „Mokrá pohádka”.

Přiveďte děti nejpozději v 7:50 hodin.

Ve středu 14.6. pojedou děti, které chodily cvičit do haly (tj. starší děti a předškoláci) na dopravní hřiště do Turnova. Podmínkou je, aby se uměly samy rozjed a samy zastavit. Pokud to nezvládají, zůstanou ve školce s ostatními dětmi.

Dejte jim s sebou cyklistické přilby a vhodnou obuv.

Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7:50 hod.

Návrat bude nejpozději v 11:45 hod.

Ve středu, 17. května, se naše Mateřská škola zúčastní tradičního Lehkoatletického trojboje na stadionu v Turnově. Reprezentovat nás budou v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem tito závodníci:

Klára Kunstová               Volodymyr Babych

Štěpánka Sichrovská      Tobias Stuchlík

Tereza Hromádková       Samuel Šulcek

Do baťůžku těmto dětem dejte kraťasy, na sebe sportovní oblečení a obuv.

Sraz v MŠ do 7 hodin 

V úterý, 30. května, přijede do Mateřské školy divadlo I. Lhotákové. Zahraje dětem pohádku „Dobrodružství z louky“.

Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Příšovice, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, stanovila termín a místo konání

 Zápisu k  předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Příšovice pro školní rok 2023 – 2024 takto:

Termín:  10. května 2023 ( středa )

                v době od 13 : 00  –  16: 00 hod.

Místo:    Mateřská škola Příšovice, 463 46 Příšovice 162

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář – potvrzení o očkování

  • je možné si stáhnout na webových stránkách školy
  • je možné si vyzvednout v Mateřské škole, vyplněné pak odevzdat v den termínu zápisu
  • vyplnit v den termínu zápisu v Mateřské škole, potvrzení o očkování dodat

Ke stažení:

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií:

  • děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
  • děti narozené do 31. 8. 2020 ( dle data narození od věkově starších ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené do 31. 8. 2020 ( dle data narození od věkově starších ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy
  • děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 ( emočně zralé ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 ( emočně zralé ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )

K zápisu do MŠ 10. května mohou podat přihlášku cizinci,  s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle  § 33  odst. 1 písm.  a) zákona o  pobytu  cizinců na území ČR („uprchlíci“ ) s místem pobytu ve spádové oblasti.