+420 485 177 160

Mateřská škola v Příšovicích se stala příspěvkovou organizací k 1. lednu 2003.

Sdružuje:

  • mateřskou školu; kapacita: 50 dětí
  • školní jídelnu; kapacita: 50 jídel

Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří let až do nástupu do 1. třídy základní školy. Školní jídelna při mateřské škole zajišťuje komplexní stravování dětí v souladu se zdravou výživou, dále pak stravování zaměstnanců školy.

i01

Budova naší mateřské školy je jednopatrová, v roce 1997 se upravil půdní prostor na stálou ložnici včetně hygienického zařízení. V přízemí se nachází dvě třídy, šatny dětí, školní kuchyně, sociální zařízení, kabinety pomůcek a kancelář. Mateřská škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy. Severní část zahrady využíváme pro hry dětí, je zde umístěno pískoviště, několik průlezek, houpačky, skluzavka, zahradní domeček, lanový most, lezecká stěna, mlhoviště a námořní loď.

Můžeme říci, že naše školka je zařízení rodinného typu. S většinou rodičů se známe, někteří byli našimi žáčky. Ve spolupráci s nimi se snažíme, aby se dětem u nás líbilo, aby se cítily spokojeně i bezpečně. V současné době pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem „Poznáváme svět kolem nás“. Snažíme se rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí a zároveň položit základy celoživotního vzdělávání. Kromě standardní péče o všechny děti nabízíme i péči nadstandardní:

  • míčové hry
  • hudebně-pohybové aktivity
  • výtvarně – pracovní aktivity
  • logopedie

Během školního roku děti navštíví dopravní hřiště, shlédnout několik divadelních představení, zúčastní se výletů do okolí, nacvičí besídky při příležitosti Vánoc, Dne matek aj.

Školné
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání od školního roku 2021 – 2022 činí 360,- Kč/měsíc.

i03