+420 485 177 160

Vedoucí stravování: Bc. Ivana Nožičková

Kuchařka: Jitka Dvořáková

Provoz školní jídelny se řídí příslušnými předpisy pro školní stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou doržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování.

Výdejní doba:
dopolední svačina 8:50 – 9:15 hod.
oběd 12:00 hod.
odpolední svačina 14:30 hod.

Výše stravného:
(platí od 1.9.2021)

  • děti do 6 let
    • celodenní pobyt 47,-Kč
    • polodenní pobyt 36,-Kč
  • děti od 7 let
    • celodenní pobyt 51,-Kč
    • polodenní pobyt 40,-Kč

Pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na zvýšení cen stravného. Placení stravného se provádí přímo výběrem v hotovosti vždy první dva pracovní dny v měsíci. Výběr zajišťuje vedoucí stravování.

Odhlášení ze stravování se provádí v mateřské škole nebo telefonicky na čísle: +420 485 177 160
Nejpozději do 7:00 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd může být strávníkovi účtován.

V době uzavření mateřské školy školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v šatně dětí  i na webových stránkách zde.