+420 485 177 160

Naše mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří let až do nástupu do 1. třídy základní školy. Školní jídelna při MŠ zajišťuje komplexní stravování dětí v souladu se zdravou výživou.

V současné době pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem

„Poznáváme svět kolem nás“

Snažíme se rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí a zároveň položit základy celoživotního vzdělávání.

o01

Škola realizuje v období září 2023 – 2025 projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0007571 „Inovativní vzdělávání v MŠ Příšovice“.

Cílem projektu je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 440 000,-Kč

Na základě Národního plánu obnovy, fondu EU – NEXT GENERATION EU, byla naší Mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, informace jsou na stránkách www.mapturnovsko.cz/map4.

Kontakty
Adresa: Příšovice 162

Telefon: +420 485 177 160
Mobil: +420 725 724 038
E-mail: ms@prisovice.cz

Ředitelka školy:
Dana Žďárská
Zástupkyně:
Nikola Nalezencová

Provozní doba:
6:15 - 16:15 hod.