+420 485 177 160

S účinností od  1. 9. 2024 bude nadále výše úplaty za předškolní vzdělávání, ( školné ), činit 400,- Kč/měsíc.