+420 485 177 160

Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Příšovice, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, stanovila termín a místo konání

 Zápisu k  předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Příšovice pro školní rok 2023 – 2024 takto:

Termín:  10. května 2023 ( středa )

                v době od 13 : 00  –  16: 00 hod.

Místo:    Mateřská škola Příšovice, 463 46 Příšovice 162

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář – potvrzení o očkování

  • je možné si stáhnout na webových stránkách školy
  • je možné si vyzvednout v Mateřské škole, vyplněné pak odevzdat v den termínu zápisu
  • vyplnit v den termínu zápisu v Mateřské škole, potvrzení o očkování dodat

Ke stažení:

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií:

  • děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
  • děti narozené do 31. 8. 2020 ( dle data narození od věkově starších ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené do 31. 8. 2020 ( dle data narození od věkově starších ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy
  • děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 ( emočně zralé ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 ( emočně zralé ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )

K zápisu do MŠ 10. května mohou podat přihlášku cizinci,  s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle  § 33  odst. 1 písm.  a) zákona o  pobytu  cizinců na území ČR („uprchlíci“ ) s místem pobytu ve spádové oblasti.