+420 485 177 160

Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Příšovice, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, stanovila termín a místo konání

Zápisu k  předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Příšovice pro školní rok 2021 – 2022 takto:

Termín: 12. května 2021 ( středa ) v době od 13 : 00  –  16: 00 hod.

Místo: Mateřská škola Příšovice, 463 46 Příšovice 162

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář – potvrzení o očkování

  • je možné si stáhnout na webových stránkách školy – viz níže
  • je možné si vyzvednout v Mateřské škole, vyplněné pak odevzdat v den termínu zápisu
  • vyplnit v den termínu zápisu v Mateřské škole, potvrzení o očkování dodat

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií:

  • děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
  • děti narozené do 31. 8. 2018 ( dle data narození od věkově starších ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené do 31. 8. 2018 ( dle data narození od věkově starších ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy
  • děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ( emočně zralé ), které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )
  • děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ( emočně zralé ), které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy ( obce Příšovice a Svijany )

Ke stažení: